DPS_tlo
5 milionów złotych dla śląskich dps-ów
5 mln 376 tys. 286 zł – to środki dla województwa śląskiego przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Środki zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki i mają być przeznaczone na ich przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Źródło: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/94849-przyznano-srodki-dla-domow-pomocy-spolecznej-na-przeciwdzialanie-covid-19-
Autor: Starostwo Powiatowe w Raciborzu/Naszraciborz.pl

2022-03-04

strzałka do góry