DPS_tlo
Znaleziono sposób na decyzję wojewody z PiS
Wszystko wskazuje na to, że po miesiącach impasu, Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze wkrótce zacznie działać. Stanie się tak dzięki umowie między Tychami i Kobiórem dotyczącej utworzenia związku międzygminnego. Zgody na działalność ośrodka nie wyraził wojewoda, który zaskarżył do WSA dwie uchwały – o powołaniu DPS oraz jego statucie. Wojewoda ma wątpliwości, co do tego, czy gmina może realizować swoje zadania na terenie innej gminy. Jak informował prezydent Tychów Andrzej Dziuba, w prawie nie ma wprost takiego zakazu, a przypadków, kiedy jedna gmina realizuje swoje zadania na terenie innej gminy, jest w Polsce jest wiele i do tej pory nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości.

Źródło: https://www.tychy.pl/2022/03/04/domu-opieki-spolecznej-dobre-miejsce-tychy-i-kobior-chca-utworzyc-zwiazek-miedzygminny/
Autor: Leszek Sobieraj - Tychy.pl

2022-03-07

strzałka do góry