DPS_tlo
Jednolity tekst ustawy o pracownikach samorządowych
W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o pracownikach samorządowych. Przepisy ustawy stosuje się m.in. do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin, jednostkach organizacyjnych samorządów wszystkich szczebli, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jednolity-tekst-ustawy-o-pracownikach-samorzadowych-dokument
Autor: mr - Samorzad.pap.pl

2022-03-08

strzałka do góry