DPS_tlo
Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym. Tekst obejmuje zmiany przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o samorządzie powiatowym reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania samorządów powiatowych. Określa ich zakres działania i zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, do których należą m.in.: edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wspieranie rodziny...

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jednolity-tekst-ustawy-o-samorzadzie-powiatowym-dokument
Autor: mr - Samorzad.pap.pl

2022-03-08

strzałka do góry