DPS_tlo
Uchodźcy trafiają do DPS w Sieradzu
Wspierane są ukraińskie rodziny, które trafiły do Sieradza. Tymczasowo lokowane są w sieradzkim DPS. Wykorzystanie Domu Pomocy Społecznej to element koordynowanej przez powiat sieradzki akcji pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy. Jak informuje sieradzkie starostwo, za granicę wysłano pierwszy transport darów, kolejne trafiają do uchodźców, którzy znaleźli schronienie w tym mieście.

Źródło: https://sieradz.naszemiasto.pl/powiat-sieradzki-na-pomoc-ukrainie-pierwsze-transport-darow/ar/c1-8711021
Autor: Paweł Gołąb - Naszemiasto.pl

2022-03-08

strzałka do góry