DPS_tlo
DPS w Raciborzu zmniejszy liczbę podopiecznych i mieszkańców
Koszty utrzymania DPS Złota Jesień w Raciborzu wzrosły już tak bardzo, że w starostwie zdecydowano się na radykalny krok - stałe ograniczenie liczby pensjonariuszy. Jak twierdzi wicestarosta raciborski Marek Kurpis kłopoty DPS zaczęły się wraz z nastaniem pandemii. Przy planowanych ograniczeniach będzie też trzeba zlikwidować 8 etatów. Ma się to odbyć stopniowo.

Źródło: https://www.nowiny.pl/samorzad/188042-dps-zlota-jesien-musi-byc-mniejsza-co-z-jego-kadra.html?display=Feedback
Autor: ma.w - Nowiny.pl

2022-03-10

strzałka do góry