DPS_tlo
Cieszyński DPS prowadzony przez Fundację Bonifraterską
W Cieszynie od 1990 roku funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Jest to miejsce, w którym stałą opiekę otrzymuje teraz 116 przewlekle chorych psychicznie mężczyzn. Dla ludzi tworzących Fundację Bonifraterską nie sama fizyczna opieka nad swoimi podopiecznymi jest najważniejsza. Ważniejsze są dla nich głębsze, wpisujące się w „ducha bonifratrów” wartości: przywracanie godności i nadziei tym, których ciężko doświadczyło życie.

Źródło: https://deon.pl/wiara/trzeba-miec-taki-sam-zapach-przywracaja-godnosc-i-nadzieje,1919048
Autor: Tomasz Kopański - Deon.pl

2022-03-10

strzałka do góry