DPS_tlo
A jednak można działać elastycznie
Tyski Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze zajęli uchodźcy. Pustostan służy Ukraińcom przywiezionym z Warszawy w niedzielę. Mieszka tam ok. 60 osób, połowa z nich to dzieci. Tak, to ten Dom Pomocy Społecznej, który od 1 stycznia miał się zapełnić potrzebującymi opieki seniorami tyskimi, ale ponieważ wojewoda śląski nie wydał zgody Tychom na prowadzenie takiego ośrodka na terenie innej gminy, do budynku nikt nie mógł się wprowadzić.

Źródło: https://tychy.naszemiasto.pl/tyski-dom-pomocy-spolecznej-w-kobiorze-zajeli-uchodzcy/ar/c1-8716521
Autor: Jolanta Pierończyk - Naszemiasto.pl

2022-03-11

strzałka do góry