DPS_tlo
Wileński dom opieki dla uchodźców
Ponad 4,5 tys. osób uciekających z Ukrainy dotarło na Litwę. Połowę stanowią dzieci. Wilno przygotowało dla nich obiekty samorządowe - m.in. budynek Domu Opieki przy ul. Grybo. Uchodźcom po przybyciu na Litwę nieodpłatnie będzie świadczona różnego rodzaju pomoc, w tym medyczna. Będą też oni mogli nieodpłatnie korzystać z transportu publicznego.

Źródło: https://kurierwilenski.lt/2022/03/10/w-wilnie-uchodzcy-z-ukrainy-moga-uzyskac-roznego-rodzaju-pomoc/
Autor: Justyna Giedrojć - Kurier Wileński

2022-03-11

strzałka do góry