DPS_tlo
Przepisy wykonawcze nadal nie istnieją
Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie dps-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/oplata-za-pobyt-uchdzcy-w-domu-pomocy-spolecznej,514211.html
Autor: Beata Dązbłaż - Prawo.pl

2022-03-25

strzałka do góry