DPS_tlo
Od zależności ku samodzielności - dofinansowania przyznane
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dofinansowania w konkursie „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2022 r. Środki na realizację projektów otrzyma 41 podmiotów. Dofinansowanie można było uzyskać na wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, samopomoc, umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz zadania z zakresu integracji i innowacyjności.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mrips-rozstrzygnelo-konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci
Autor: mr - Samorzad.pap.pl

2022-04-05

strzałka do góry