DPS_tlo
Czyżby koniec problemów z DPS w Kobiórze?
Jest porozumienie miedzy Tychami a Kobiórem w sprawie DPS-u przy ul. Promnickiej w Kobiórze. Projekt uchwały dotyczący utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” oraz przyjęcie jego statutu znalazł się w porządku obrad marcowej sesji Rady Miasta Tychy. W czwartek, 31 marca podjęto uchwałę. Teoretycznie sprawa uzgodniona jest z wojewodą, który do tej pory blokował powstanie placówki. Przypomnijmy, że obecnie w DPS w Kobiórze przebywa 90 uchodźców z Ukrainy.

Źródło: https://www.tychy.info/wiadomosci/14765-dps-w-kobiorze-bedzie-miedzygminnym-osrodkiem-kobior-tychy
Autor: ar - Tychy.info

2022-04-07

strzałka do góry