DPS_tlo
Domy pomocy coraz bliżej zakupów w hurtowniach farmaceutycznych
W maju wejdą w życie zmienione przepisy dotyczące możliwości zaopatrywania się w leki w hurtowniach farmaceutycznych. Takie prawo uzyskają m.in. domy pomocy społecznej. Do publikacji przekazano rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. W przypadku dps-ów wprowadzono pewne wyjątki: dom pomocy społecznej nie kupi w hurtowni leków OTC podlegających serializacji oraz leków zawierających dekstrometorfan, kodeinę lub pseudoefedrynę. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Zakupy-lekow-w-hurtowniach-na-nowych-zasadach-Rozporzadzenie-MZ-do-publikacji,231303,6.html
Autor: RCL; LJ - Rynekzdrowia.pl

2022-04-08

strzałka do góry