DPS_tlo
Polski system opieki geriatrycznej nie jest na razie systemem
Funkcjonujący w Polsce system opieki geriatrycznej, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego, nie zapewnia seniorom właściwej i wystarczającej pomocy - oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Oceniono, że podejmowane przez różne podmioty działania były nieskoordynowane, fragmentaryczne, a w efekcie niewystarczające. W 2050 r. ponad 32 proc. Polaków będzie miało 65 lat lub więcej.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/system-opieki-geriatrycznej-w-polsce-kuleje-raport-nie-pozostawia-zludzen,369772.html
Autor: PAP; KO - Portalsamorzadowy.pl

2022-04-14

strzałka do góry