DPS_tlo
Gmina najważniejsza w procesie deinstytucjonalizacji
Kierunkiem działań rządu na rzecz deinstytucjonalizacji opieki społecznej i rozwoju usług społecznych z perspektywą do 2035 roku jest m.in. rozwój asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie i rozwój centrów opiekuńczo-mieszkalnych i otwarcie domów pomocy społecznej na usługi środowiskowe - poinformowała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS Justyna Pawlak. Zgodnie z dokumentem strategicznym MRiPS chce, aby koordynacja usług społecznych w procesie deinstytucjonalizacji była na poziomie gminy.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/senacka-komisja-rodziny-o-deinstytucjonalizacji-opieki-spolecznej-i-rozwoju
Autor: kh/ mir/ mp - PAP

2022-04-14

strzałka do góry