DPS_tlo
Ministerstwo pracuje nad zmianami
Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że trwają prace mające na celu umożliwienie domom pomocy społecznej wykonywanie działalności leczniczej (jako podmiotom leczniczym) i w konsekwencji zawierania przez nie umów (jako świadczeniodawcom) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe przepisy powstają we współpracy z resortem rodziny i polityki społecznej.

Źródło: https://www.politykazdrowotna.com/84822,beda-zmiany-w-zatrudnianiu-pielegniarek-w-dps-ach
Autor: Łukasz Starzewski - Bip.brpo.gov.pl

2022-04-14

strzałka do góry