DPS_tlo
Kręte ścieżki prostej sprawy
Serwis naOSTRO.info wraca do tematu nieprawidłowości, jakie w wyniku kontroli, przeprowadzonej w czerwcu 2021 roku, stwierdzone zostały przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w dwóch ostrowieckich DPS-ach. Ustalono wówczas, że osoby zatrudnione na stanowiskach zastępców dyrektorów nie posiadały odpowiednich kwalifikacji. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, a później także do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie przyznał rację służbom wojewody. Starosta Powiatu Ostrowieckiego pismem z dnia 23 marca poinformowała, że od dnia 1 kwietnia 2022 zastępcy dyrektorów ostrowieckiej DPS-ów (Włodzimierz Stec i Marta Woźnicka-Kuzdak) nie będą już pełnić tych funkcji.

Źródło: https://naostro.info/jak-zakonczyla-sie-sprawa-nieprawidlowosci-w-ostrowieckich-dps-ach/
Autor: Marzena Gołębiowska - Naostro.info

2022-04-15

strzałka do góry