DPS_tlo
Już powyżej pięciu tysięcy
Starosta Mławski ustalił średni miesięczny kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2022 rok. Wzrósł on o ok. 11 procent — do kwoty 5 228,00 zł. Teraz ta kwota będzie podstawą dokonywania naliczeń za pobyt pensjonariusza.

Źródło: https://naszamlawa.pl/wiadomosci/wzrosl-koszt-pobytu-w-dps-ie-w-bogurzynie/
Autor: Redakcja - Naszamlawa.pl

2022-04-15

strzałka do góry