DPS_tlo
Radna ze słodkimi zajączkami i jajkami
Od 30 lat pomaga dzieciom i starszym, ale także chorym i bezdomnym. Eleonora Szymkowiak (PiS) w każde święta robi komuś prezenty. Tym razem z naręczem zająców wpadła z wizytą do DPS dla kombatantów w Zielonej Górze.

Źródło: https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,28347796,radna-z-zajaczkami-wpadla-do-seniorow-z-dps-dla-kombatantow.html
Autor: msw - Wyborcza.pl

2022-04-19

strzałka do góry