DPS_tlo
W Bochni czekają wolne miejsca
Dom Pomocy Społecznej w Bochni informuje o możliwości przyjęcia nowych mieszkańców w tym również obywateli Ukrainy. Skierowanie do takiej placówki wymaga dokonania oceny stanu zdrowia oraz ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej.

Źródło: https://www.informatorbrzeski.pl/wolne-miejsca-w-domu-pomocy-spolecznej/
Autor: sk - Informatorbrzeski.pl

2022-04-20

strzałka do góry