DPS_tlo
Caritas świętuje w niedzielę
"Dzień dobra” to huczne i radosne świętowanie Niedzieli Bożego Miłosierdzia (24 kwietnia). To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. Podczas organizowanych na Podkarpaciu wydarzeń, a także w kościołach prowadzona będzie zbiórka datków na działalności rzeszowskiej Caritas. Caritas diecezji rzeszowskiej prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej, domy dla seniorów, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, świetlice dla dzieci. Każdego dnia z pomocy rzeszowskiej caritas korzysta setki osób.

Źródło: https://radiovia.com.pl/informacje-z-diecezji/niedziela-milosierdzia-swietem-patronalnym-caritas
Autor: Małgorzata Oczoś-Błądzińska - Radio Via

2022-04-22

strzałka do góry