DPS_tlo
Holistyczne podejście? To nie u nas
Opieka medyczna dla osób w podeszłym wieku powinna oferować pacjentowi holistyczne podejście multidyscyplinarnego zespołu fachowców. W taki sposób jest to zorganizowane w większości krajów tzw. „starej Unii” i przynosi wymierne korzyści. A w Polsce system nie zapewnia seniorom prawidłowej i wystarczającej pomocy – takie są wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło: https://zdrowie.pap.pl/raport/nik-holistyczna-opieka-nad-seniorami-w-polsce-nie-istnieje
Autor: NIK; KW - PAP

2022-04-22

strzałka do góry