DPS_tlo
DPS w Raczkowej oficjalnie otwarty
W Raczkowej w gminie Sanok oficjalnie oddano do użytku Dom Pomocy Społecznej. W DPS powstało w sumie 30 miejsc pobytu całodobowego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, natomiast w ramach Ośrodka Wsparcia Dziennego placówka dysponuje 12 miejscami pobytu dziennego. Obecnie przebywa w nim 10 osób. Prace w DPS docelowo znajdzie 25 osób. Budynek to odremontowana nieczynna szkoła podstawowa.

Źródło: https://sanok.naszemiasto.pl/w-raczkowej-w-gminie-sanok-oficjalnie-oddano-do-uzytku-dom/ar/c14-8788479
Autor: Wojciech Zatwarnicki - Naszemiasto.pl

2022-04-25

strzałka do góry