DPS_tlo
Remont w Sławęcicach
Rozpoczyna się gruntowny remont Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji, jaką powiat kędzierzyńsko-kozielski otrzymał z rządowego programu Polski Ład. Prace są podzielone na 3 etapy i kosztować będą łącznie ponad 7 mln zł. W pierwszej kolejności zaplanowana jest modernizacja całego budynku z zewnątrz. Chodzi o docieplenie, wymianę okien, zewnętrznych drzwi, fotowoltaikę.

Źródło: https://radio.opole.pl/100,573077,rozpoczyna-sie-remont-dps-u-w-slawiecicach
Autor: Agnieszka Pospiszyl - Radio Opole

2022-04-29

strzałka do góry