DPS_tlo
Niezwykle ostrożnie
W połowie maja planowane jest zniesienie stanu epidemii, natomiast ma pozostać stan zagrożenia epidemicznego. W domach pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby starsze oraz w placówkach służby zdrowia odejście od restrykcji jest jednak bardzo ostrożne. – Mamy nawet prośbę wojewody o powrót do stanu sprzed pandemii – mówi Barbara Daukszewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Źródło: https://zachod.pl/634430/ostrozne-odejscie-od-restrykcji-w-dps-jordanowo/
Autor: Sławomir Kordyjalik - Radio Zachód

2022-05-04

strzałka do góry