DPS_tlo
Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę
Organizacja pomocy dla uchodźców wojennych z niepełnosprawnościami opiera się przede wszystkim na działalności organizacji pozarządowych. NGO-sy zwracają uwagę, że wiele działań nadal podejmowanych jest oddolnie, co wymaga sprawnego systemu koordynacji. Powinien on obejmować właściwe rozpoznawanie potrzeb tych osób, wsparcie sprzętem ortopedycznym czy rehabilitacyjnym, lekami czy precyzyjnych informacji o formach pomocy. Trudnością jest m.in. konieczność starania się przez te osoby o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce, mimo że mają równoważne orzeczenia z Ukrainy.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/niewystarczajace-wsparcie-dla-niepelnosprawnych-uchodzcow-rpo-pisze-do-pelnomocnika,374697.html
Autor: AKC - Portalsamorzadowy.pl

2022-05-10

strzałka do góry