DPS_tlo
Pieniądze z PFRON dla DPS w Głownie
DPS w Głownie ma już zatwierdzone fundusze na nową windę oraz remont szybu windowego. Samorząd powiatowy w Zgierzu uzyskał finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.powiat.zgierz.pl/aktualnosc-431-sa_pieniadze_na_modernizacje_sosw_i_dps.html
Autor: Powiat.zgierz.pl

2022-05-11

strzałka do góry