DPS_tlo
Nowa dyrektorka w Barcinie
Uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dniem 1 lipca 2022 r. na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie została zatrudniona Beata Żołnierowicz. Od 2003 r. pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie, a potem od 2014 r. była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (powiat wągrowiecki).

Źródło: https://znin.naszemiasto.pl/jest-nowy-dyrektor-domu-pomocy-spolecznej-w-barcinie-to/ar/c14-8823695
Autor: iwo - Naszemiasto.pl

2022-05-19

strzałka do góry