DPS_tlo
Rekolekcyjne odwiedziny
W ramach „spotkania z żywym Kościołem” uczestnicy Oazy Rodzin odwiedzili w ramach rekolekcji Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Miejsce to, w którym przebywają mężczyźni, serafitki prowadzą od 1954 roku. Sam dom powstał zaś w 1926 roku.

Źródło: https://www.ekai.pl/bialka-tatrzanska-uczestnicy-oazy-rodzin-odwiedzili-dps-prowadzony-przez-siostry-serafitki-d621984/
Autor: jm - Ekai.pl

2022-08-12

strzałka do góry