DPS_tlo
Wielkopolska chce wyjaśnień
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski poprosiło minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wyjaśnienie regulaminu naboru do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W piśmie podkreślono, że brak sprecyzowanej liczby centrów, które miałby powstać w latach 2022-2026 utrudnia samorządom planowanie przyszłych inwestycji. Celem Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym, poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sgipw-prosimy-o-wyjasnienie-zasad-naboru-do-programu-centra-opiekunczo
Autor: pws - Samorzad.pap.pl

2022-08-18

strzałka do góry