DPS_tlo
Reakcja rządu na dramatyczny wzrost kosztów energii w samorządach
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wśród najważniejszych rozwiązań wymieniono przekazanie samorządom prawie 13,7 mld zł m.in. na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Poza tym ustawa wprowadza zmiany, które mają uelastycznić zarządzanie budżetami samorządów. Mają funkcjonować czasowe preferencje dotyczące zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu spłaty długu.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/13-7-mld-zl-dla-samorzadow-m-in-na-ograniczenie-kosztow-zakupu-ciepla,399247.html
Autor: PAP; rs - Portalsamorzadowy.pl

2022-08-24

strzałka do góry