DPS_tlo
DPS placówką medyczną?
Domy Pomocy Społecznej mają zostać zakwalifikowane jako jednostki medyczne. Dyrekcja DPS w Biskupicach, w powiecie sieradzkim, czeka na takie rozwiązanie. Może ono wpłynąć na ograniczenie rezygnacji z pracy pielęgniarek. Obecnie budżet placówki nie pozwala na zwiększenie wynagrodzeń, którego domaga się personel. Projekt zmian procedowany jest w rządzie – jego wejście w życie planowane jest na przyszły rok.

Źródło: https://radiolodz.pl/domy-pomocy-spolecznej-jednostkami-medycznymi-dps-w-biskupicach-na-tak,87824/
Autor: Marzena Grzelak-Plewińska - Radio Łódź

2022-08-31

strzałka do góry