DPS_tlo
Podwyżka płac od września
Po kilku rundach negocjacji związkowcy z NSZZ „Solidarność” zawarli kolejne porozumienie płacowe ze Starostą Zielonogórskim, tym razem obejmujące pracowników Powiatu Zielonogórskiego. Na mocy podpisanego porozumienia pracownicy otrzymają od 1 września 2022 r. podwyżkę w średniej wysokości 600 zł brutto na etat z uwzględnieniem kryterium stażu pracy według zasad i wysokości uzgodnionych w tabeli stanowiącej załącznik do porozumienia. Porozumienie obejmie m.in. Dom Pomocy Społecznej Filia Bełcze.

Źródło: https://www.tysol.pl/a90100-zawarto-porozumienie-placowe-obejmujace-pracownikow-powiatu-zielonogorskiego
Autor: mkk - Tysol.pl/NSZZ Solidarność

2022-09-02

strzałka do góry