DPS_tlo
Olsztyn: Budżety DPS-ów pękają w szwach
Inflacja wpływa nie tylko na nasze mieszkaniowe wydatki, ale również na utrzymanie domów pomocy społecznej. Ich budżety pękają w szwach. Stawki są stałe, a wydatki rosną. Jak to wygląda w Olsztynie? "— Trudno jest określić skalę potrzeb finansowych DPS-ów spowodowanych przez inflację, ponieważ potrzeby te będą najbardziej widoczne w okresie drugiej połowy roku. Z pewnością wzrost cen żywności, opłat za media, cen paliwa znacząco wpłynie na konieczność zwiększenia potrzeb finansowych gminnych domów pomocy społecznej w Olsztynie" — mówi Patryk Pulikowski z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna.

Źródło: https://gazetaolsztynska.pl/863014,Drozyzna-zaglada-tez-do-DPS-ow-W-Olsztynie-juz-trzeba-bylo-dolozyc-prawie-8-mln-zl.html
Autor: Ada Romanowska - Gazeta Olsztyńska

2022-09-06

strzałka do góry