DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
Deinstytucjonalizacja usług społecznych to temat kolejnego szkolenia, w którym wzięli udział pracownicy DPS-u. Szkolenie przeprowadziła Pani Joanna Jeleniewska z Fundacji Libertatem. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne przekazanie wiedzy .

Źródło: https://www.facebook.com/DPSJonkowo?locale=pl_PL
Autor: Anna

2023-10-30

strzałka do góry