DPS_tlo
Schody jak w Casino de Paris
Szkoła Podstawowa w Korzennej (k. Nowego Sącza) od lat prowadzi klasy integracyjne, ale dzieci niepełnosprawne nie mogą samodzielnie dostać się do nowego gmachu placówki. Środki na zakup windy gromadzone są dzięki społecznie przygotowywanym festynom "Windą do świata". Gmach Szkoły Podstawowej w Korzennej jest wielki, ładny i nowoczesny. By wejść do środka trzeba pokonać kilkadziesiąt stromych schodów. Tymczasem w szkole prowadzone są klasy integracyjne, gdzie niektórzy uczniowie poruszają się tylko w wózkach inwalidzkich.Jedyną szansą niepełnosprawnych na samodzialne dostanie się do szkoły jest specjalna winda. Zainstalować takie urządzenie można za około 60 tys. zł. Tych pieniędzy nie ma w budżecie ani samorządu gminy prowadzącego placówkę, ani innych urzędów odpowiedzialnych za "wojnę z trzema schodami", czyli sprawne niwelowanie barier utrudniających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Na tegorocznym festynie podziwiano występy artystyczne młodzieży, popisy iluzjonisty, występy zespołów regionalnych. Kupowano losdy loterii i przysmaki wyszykowane przez mamy z Rady Rodziców. Wielkie emocje wzbudzała aukcja dziecięcych prac plastycznych i różnych podarków ofiarowanych przez sojuszników szkoły. Być może po tegorocznym festynie windę wreszcie uda się kupić.

2002-06-20

strzałka do góry