DPS_tlo
Prezydentowa nagrodzona
Wręczono nagrody Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej "Optimus Hominum" za rok 2002. Uhonorowano osoby, które "swoim przykładem krzewią idee bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka". Nagrodę specjalną otrzymała Jolanta Kwaśniewska."Ta nagroda nie jest przypadkowa i nie jest koniunkturalna. To co, pani robi, jest piękne" - powiedział Marek Pol, który w tym roku przewodniczył kapitule nagrody, wręczając prezydentowej rzeźbę autorstwa Zofii Wolskiej. Jolanta Kwaśniewska nagrodę specjalną otrzymała za działalność humanitarną na rzecz dzieci i młodzieży. "Prowadząc działalność dobroczynną nie powinno oglądać się na jakiekolwiek wyróżnienia. Dla mnie najpiękniejszą rzeczą, jaką mogę usłyszeć za działania, które są dla mnie najważniejsze, jest słowo 'dziękuję'" - powiedziała Kwaśniewska. W kategorii pomoc społeczna nagrodę główną otrzymała Iwona Drożyńska, twórczyni programu "Sąsiedzki rynek pracy" w Żeglnie. Przyznano także nagrody specjalne. Dziennikarzami roku zostali Magda Maciejewska, dziennikarka IV programu Polskiego Radia, od wielu lat autorka audycji o problematyce społecznej, oraz zespół Polskiego Radia Szczecin. Za sponsora roku uznano Małgorzatę Żak, prezesa Fundacji Polsat, i Tadeusza Wrześniaka, prezesa Hut Szkła Gospodarczego w Grzybowie. Nagroda roku za działalność humanitarną ustanowiona została w 1995 r. z inicjatywy Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Od 2002 r. nagroda nosi nazwę "Optimus Hominum". Przyznawana jest przez kapitułę nagrody utworzoną przez działaczy społecznych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pracowników nauki i artystów.

2002-06-21

strzałka do góry