DPS_tlo
Wyrównanie szans
Zgodnie z opracowywanymi przepisami jednostki kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego mają być traktowane na równi z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w tej sferze. Dotyczy to także działań w zakresie pomocy społecznej. Nadal jednak nie przewiduje się wprowadzenia kontroli merytorycznej nad prowadzonymi przez stowarzyszenia i związki wyznaniowe placówkami, czego od pewnego czasu nieśmiało domagają się media.

2002-06-24

strzałka do góry