INNE

 WEBINARIUM: DOM - TeMonit monitoring temperatury podopiecznych

Szanowni Państwo,
w związku z trwająca epidemią koronawirusa,przygotowaliśmy Moduł służący do pomiaru temperatury podopiecznych TeMonit. Moduł ten stanowi doskonałe narzędzie diagnostyczne do walki z COVID-19 i udostępniamy go bezpłatnie użytkownikom systemu DOM.
TeMonit jest częścią większej całości, projektu Pomagamy w Opiece nad którym firma ARISCO pracuje od dwóch la...
 zobacz więcej

 Kilkanaście tysięcy certyfikowanych maseczek ochronnych właśnie przyjechało do Łodzi pociągiem z Chin.

Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej - Marcinem Gołaszewskim, wystąpili z prośbą o pomoc do miasta partnerskiego Chengdu w Chinach. Otrzymali 12 tys. maseczek, które mają zostać udostępnione domom pomocy społecznej. Sytuacja w Polsce niestety nadal jest poważna, pandemia wciąż się rozwija. Zapotrzebwanie na środki ochrony osobistej jest ogromne...
 zobacz więcej

 Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020 dla DPS-ów i jednostek opiekuńczo leczniczych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020
W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej zaleca się w DPS-ach i podobnych placówkach opiekuńczo- leczniczych:
1.wprowadzenie dla personelu zakazu zatrudnienia w innych zakładach pracy, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej
2. w województwach, w których występuje większa liczba zakażeń i transm...
 zobacz więcej